Tämän blogin uusimmat kirjoitukset http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/blogi/blog Fri, 03 Nov 2017 15:04:20 +0200 fi Sidonnaisuusrekisteri Jyväskylässä http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245489-sidonnaisuusrekisteri-jyvaskylassa <p>Puheenvuoroni kaupunginvaltuustossa 30.10.2017.<br />Videotallenteen valtuuston kokouksesta voi katsoa <a href="http://jkl.fi/hallinto/valtuusto/kokousajat" target="_top">tästä</a>.</p><p><strong>&sect; 116 Sidonnaisuusrekisteri </strong></p><p>Uusi kuntalaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017 alkaen. Tarkastuslautakunnille annettiin uusi lakisääteinen velvoite valvoa kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoitukset tulee myös julkaista julkisessa tietoverkossa tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen. &nbsp;Ilmoitukset muodostavat myös henkilötietolain mukaisen rekisterin, jonka ylläpitäjä on tarkastuslautakunta. Kyseessä ei suinkaan ole listaus mistään kyseenalaisista asioista, vaan tavoite lisätä päätöksenteon avoimuutta etenkin maankäyttöön liittyen.</p><p>Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ei siis automaattisesti kaikkia valtuutettuja.</p><p>Jyväskylässä tarkastuslautakunta on määritellyt, mitkä ovat ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tehtäviä ja nämä on lueteltu esityslistassa. Tämä on tarpeen, koska kunnilla on vapaus määritellä itsenäisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut tehtävät. Jyväskylässä on myös raportoitu tiettyjen ylikunnallisten mutta Jyväskylän organisaatioon kuuluvien toimielinten sidonnaisuudet, kuten esimerkiksi joukkoliikennejaoston jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja varaesittelijät.</p><p>Jyväskylän kaupungissa on kuntalain 84 &sect;:n piiriin kuuluvia luottamus<u>tehtäviä</u> 134 kappaletta ja ilmoitusvelvollisia luottamus<u>henkilöitä</u> 109 kpl.</p><p><strong>Tänään 30.10.17 tilanne on seuraava:</strong></p><ul><li>102 henkilöä on toimittanut ilmoituksen ja ne on käsitelty tarkastuslautakunnassa</li><li>2 ilmoitusta odottaa käsittelyä tarkastuslautakunnan 4.12. kokouksessa</li><li>5 henkilöä eivät ole jättäneet ilmoitusta. He ovat joukkoliikennejaoston varajäseniä (2) ja ympäristöterveysjaoston varajäseniä (3).</li><li>Kaupunginvaltuutettuja rekisterissä on 43 kpl</li><li>Viranhaltijoiden/esittelijät sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty 16 viranhaltijalta. He ovat ilmoituksensa palauttaneet ja ne on käsitelty tarkastuslautakunnassa</li><li>Tiejaostossa ja keskusvaalilautakunnassa esittelijänä toimivat puheenjohtajat</li><li>Tarkastuslautakunnan käsittelemät ilmoitukset on julkaistu kaupungin verkkosivuilla, kohdassa &rdquo;Päätöksenteko à Sidonnaisuudet&rdquo;</li></ul><p>Vastuu ilmoitusten tekemisestä on ilmoitusvelvollisilla ja kannustan kaikkia huolehtimaan omasta tilanteestaan, mikäli siihen on aihetta ja sidonnaisuuksissa tapahtuu muutoksia. Tilanne on hyvä, mutta aina löytyy myös parannettavaa.</p><p>Jyväskylässä on nyt esimerkiksi kaksi eri sidonnaisuusrekisteriä, toinen pohjautuen valtuuston aiempaan päätökseen ja toinen uuteen lainsäädäntöön. Ilmoituksissa on selkeästi myös jo vanhentuneita tietoja joita on syytä päivittää. Uuden lainsäädännön velvoitteet on kuitenkin täytetty eikä merkittäviä epäkohtia ole.</p><p>Jatkossa tarkastuslautakunta käsittelee kaikki ilmoitukset ja päivittää ajantasaisen listan verkkosivuille. Tarkastuslautakunta myös raportoi ilmoitukset tiedoksi valtuustolle hallintosäännön mukaan vuosittain, mikäli valtuusto ei muuta toivo.</p><p>Lämpimät kiitokset asiaa valmistelleille kanslian henkilöille, kaupungin reviisorille sekä tarkastuslautakunnalle. Kiitos.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Puheenvuoroni kaupunginvaltuustossa 30.10.2017.
Videotallenteen valtuuston kokouksesta voi katsoa tästä.

§ 116 Sidonnaisuusrekisteri

Uusi kuntalaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017 alkaen. Tarkastuslautakunnille annettiin uusi lakisääteinen velvoite valvoa kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoitukset tulee myös julkaista julkisessa tietoverkossa tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen.  Ilmoitukset muodostavat myös henkilötietolain mukaisen rekisterin, jonka ylläpitäjä on tarkastuslautakunta. Kyseessä ei suinkaan ole listaus mistään kyseenalaisista asioista, vaan tavoite lisätä päätöksenteon avoimuutta etenkin maankäyttöön liittyen.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ei siis automaattisesti kaikkia valtuutettuja.

Jyväskylässä tarkastuslautakunta on määritellyt, mitkä ovat ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tehtäviä ja nämä on lueteltu esityslistassa. Tämä on tarpeen, koska kunnilla on vapaus määritellä itsenäisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut tehtävät. Jyväskylässä on myös raportoitu tiettyjen ylikunnallisten mutta Jyväskylän organisaatioon kuuluvien toimielinten sidonnaisuudet, kuten esimerkiksi joukkoliikennejaoston jäsenet, varajäsenet, esittelijät ja varaesittelijät.

Jyväskylän kaupungissa on kuntalain 84 §:n piiriin kuuluvia luottamustehtäviä 134 kappaletta ja ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä 109 kpl.

Tänään 30.10.17 tilanne on seuraava:

  • 102 henkilöä on toimittanut ilmoituksen ja ne on käsitelty tarkastuslautakunnassa
  • 2 ilmoitusta odottaa käsittelyä tarkastuslautakunnan 4.12. kokouksessa
  • 5 henkilöä eivät ole jättäneet ilmoitusta. He ovat joukkoliikennejaoston varajäseniä (2) ja ympäristöterveysjaoston varajäseniä (3).
  • Kaupunginvaltuutettuja rekisterissä on 43 kpl
  • Viranhaltijoiden/esittelijät sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty 16 viranhaltijalta. He ovat ilmoituksensa palauttaneet ja ne on käsitelty tarkastuslautakunnassa
  • Tiejaostossa ja keskusvaalilautakunnassa esittelijänä toimivat puheenjohtajat
  • Tarkastuslautakunnan käsittelemät ilmoitukset on julkaistu kaupungin verkkosivuilla, kohdassa ”Päätöksenteko à Sidonnaisuudet”

Vastuu ilmoitusten tekemisestä on ilmoitusvelvollisilla ja kannustan kaikkia huolehtimaan omasta tilanteestaan, mikäli siihen on aihetta ja sidonnaisuuksissa tapahtuu muutoksia. Tilanne on hyvä, mutta aina löytyy myös parannettavaa.

Jyväskylässä on nyt esimerkiksi kaksi eri sidonnaisuusrekisteriä, toinen pohjautuen valtuuston aiempaan päätökseen ja toinen uuteen lainsäädäntöön. Ilmoituksissa on selkeästi myös jo vanhentuneita tietoja joita on syytä päivittää. Uuden lainsäädännön velvoitteet on kuitenkin täytetty eikä merkittäviä epäkohtia ole.

Jatkossa tarkastuslautakunta käsittelee kaikki ilmoitukset ja päivittää ajantasaisen listan verkkosivuille. Tarkastuslautakunta myös raportoi ilmoitukset tiedoksi valtuustolle hallintosäännön mukaan vuosittain, mikäli valtuusto ei muuta toivo.

Lämpimät kiitokset asiaa valmistelleille kanslian henkilöille, kaupungin reviisorille sekä tarkastuslautakunnalle. Kiitos.

 

 

]]>
0 http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245489-sidonnaisuusrekisteri-jyvaskylassa#comments Jyväskylä Jyväskylän kaupunginvaltuusto Sidonnaisuusrekisteri Tarkastuslautakunta Fri, 03 Nov 2017 13:04:20 +0000 Jaakko Selin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245489-sidonnaisuusrekisteri-jyvaskylassa
Palvelualoite käyttöön Jyväskylässä http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242122-palvelualoite-kayttoon-jyvaskylassa <p>Kaupunginvaltuusto äänesti <a href="http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/1/0/92740"><u>ma 28.8.2017</u></a> palvelualoitteen käytöstä Jyväskylässä. Äänestys päättyi tulokseen 45-22, eli kaupunginhallituksen esitys palvelualoitteen käytöstä voitti demareiden ja vasemmiston hylkäysesityksen.</p><p>Hyvä näin, nyt pallo on yrittäjillä!</p><p>Palvelualoite on yksi Suomen Yrittäjien tavoitteita ja Jyväskylä on nyt yksi harvoja kaupunkeja, joka on saanut sen otettua käyttöön. Tein asiasta valtuustoaloitteen Jyväskylässä vuosia sitten. &nbsp;Aloite johti kokeilukäyttöön, joka nyt virallistettiin.</p><p>Ihmettelen suunnattomasti mikä asiassa on niin vaikeaa, sillä käytäntö on <a href="http://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/palvelualoite"><u>seuraava</u></a>:</p><p>&rdquo;<em>Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille tai kaupungin työntekijöille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan ja omana työnä tehtävän palvelun tai toiminnan kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta tai kokonaan yksityistämisestä siten, että palvelu voidaan tuottaa laadullisesti paremmin ja halvemmilla kustannuksilla jonkin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta.</em></p><p><em>Palvelualoitetta ei voi tehdä lakisääteisistä viranomaistehtävistä, strategisesta johtamisesta tai toiminnasta, toiminnasta, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö, konserniyhtiöiden toiminnasta eikä sosiaali- ja terveyspalveluista.&rdquo;</em></p><p><strong>Nyt kaupunginvaltuusto päätti asiasta seuraavaa:</strong></p><p><em>1. Palvelualoite otetaan käyttöön 1.9.2017 lukien valtuustokauden 2017&ndash;2021 loppuun saakka.</em></p><p><em>2. Palvelualoitteen voi tehdä kaikista kaupungin palveluista tai toimista, lukuun ottamatta - lakisääteisiä viranomaistehtäviä - strategista johtamista tai toimintaa - toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö - konserniyhtiöiden toimintaa ja - sosiaali- ja terveyspalveluita.</em></p><p><em>3. Asianomainen lautakunta päättää kilpailutetaanko palvelualoitteessa mainittu palvelu tai toiminta.</em></p><p><em>4. Palvelualoitteen menettelyohjeet vahvistetaan liitteen mukaisesti.</em></p><p><em>5. Kaupunginhallitus valtuutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia menettelyohjeisiin</em></p><p>&nbsp;</p><p>Tästä löytyy asian <a href="http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&amp;docid=982605"><u>esittelyteksti</u></a> ja <a href="http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?982605"><u>liitteet</u></a>.</p><p>Eniten ehkä kiinnostaa palvelualoitteen menettelyohjeet, jotka löytyvät <a href="http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&amp;docid=981681&amp;version=1"><u>tästä</u></a>.</p><p>Asiasta käydyn lyhyen keskustelun voi myös katsoa kaupunginvaltuuston verkkosivuilta <a href="http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto/kokousajat"><u>videotallenteena</u></a>.</p><p>Kiitän lämpimästi kaikkia hyvän asian edistämiseen osallistuneita henkilöitä, toivotaan että hyviä ideoita tulee jatkossakin sekä yksityisiltä että julkisilta toimijoilta!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginvaltuusto äänesti ma 28.8.2017 palvelualoitteen käytöstä Jyväskylässä. Äänestys päättyi tulokseen 45-22, eli kaupunginhallituksen esitys palvelualoitteen käytöstä voitti demareiden ja vasemmiston hylkäysesityksen.

Hyvä näin, nyt pallo on yrittäjillä!

Palvelualoite on yksi Suomen Yrittäjien tavoitteita ja Jyväskylä on nyt yksi harvoja kaupunkeja, joka on saanut sen otettua käyttöön. Tein asiasta valtuustoaloitteen Jyväskylässä vuosia sitten.  Aloite johti kokeilukäyttöön, joka nyt virallistettiin.

Ihmettelen suunnattomasti mikä asiassa on niin vaikeaa, sillä käytäntö on seuraava:

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille tai kaupungin työntekijöille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan ja omana työnä tehtävän palvelun tai toiminnan kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta tai kokonaan yksityistämisestä siten, että palvelu voidaan tuottaa laadullisesti paremmin ja halvemmilla kustannuksilla jonkin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta.

Palvelualoitetta ei voi tehdä lakisääteisistä viranomaistehtävistä, strategisesta johtamisesta tai toiminnasta, toiminnasta, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö, konserniyhtiöiden toiminnasta eikä sosiaali- ja terveyspalveluista.”

Nyt kaupunginvaltuusto päätti asiasta seuraavaa:

1. Palvelualoite otetaan käyttöön 1.9.2017 lukien valtuustokauden 2017–2021 loppuun saakka.

2. Palvelualoitteen voi tehdä kaikista kaupungin palveluista tai toimista, lukuun ottamatta - lakisääteisiä viranomaistehtäviä - strategista johtamista tai toimintaa - toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö - konserniyhtiöiden toimintaa ja - sosiaali- ja terveyspalveluita.

3. Asianomainen lautakunta päättää kilpailutetaanko palvelualoitteessa mainittu palvelu tai toiminta.

4. Palvelualoitteen menettelyohjeet vahvistetaan liitteen mukaisesti.

5. Kaupunginhallitus valtuutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia menettelyohjeisiin

 

Tästä löytyy asian esittelyteksti ja liitteet.

Eniten ehkä kiinnostaa palvelualoitteen menettelyohjeet, jotka löytyvät tästä.

Asiasta käydyn lyhyen keskustelun voi myös katsoa kaupunginvaltuuston verkkosivuilta videotallenteena.

Kiitän lämpimästi kaikkia hyvän asian edistämiseen osallistuneita henkilöitä, toivotaan että hyviä ideoita tulee jatkossakin sekä yksityisiltä että julkisilta toimijoilta!

 

]]>
0 http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242122-palvelualoite-kayttoon-jyvaskylassa#comments Jyväskylä Palvelualoite Valinnanvapaus Yrittäjät Wed, 30 Aug 2017 14:11:46 +0000 Jaakko Selin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242122-palvelualoite-kayttoon-jyvaskylassa
Jyväskylän luottamustehtävät sovittu http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237580-jyvaskylan-luottamustehtavat-sovittu <p>Jyväskylän kaupungin keskeiset luottamustehtävät on sovittu ryhmien yhteisellä sopimuksella.<br />Alla olevasta jutusta voi myös lukea keskeiset tehtävät.</p><p>Henkilökohtaisesti aloitan kesäkuussa tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, mistä tehtävästä olen todella otettu. Tehtävässä on yleensä toiminut kokeneita valtuutettuja, joilla on hyvä tuntemus kaupungin kokonaisuudesta. Toivottavasti näin siis nytkin&nbsp;<img alt="" height="16" src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f57/1/16/1f609.png" width="16" /></p><p>Tarkastuslautakunta on ainoa lakisääteinen lautakunta kaikissa kunnissa ja ainoa taho jolla on esittelyoikeus valtuustoon kaupunginhallituksen lisäksi. Lisätietoa löytyy <a href="https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kunnan-tarkastuslautakunnan-tehtavat" target="_blank">tästä</a>.</p><p>Tästä on hyvä lähteä eteenpäin, lisäksi odotan mielenkiinnolla maakunnallisten tehtävien kokonaisuutta. Tsemppiä kaikille vastuullisiin tehtäviin valituille, yhdessä tästä tulee hyvä!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Jyväskylän kaupunki</strong><br />Tiedote viestimille 28.5.2017</p><p><strong>Jyväskylässä puolueet ovat sopineet keskeisistä luottamushenkilöpaikoista</strong></p><p>Puolueet ovat sopineet Jyväskylässä keskeisistä luottamushenkilöpaikoista kuntavaalien 2017 tulosten perusteella. Valinnat päätetään lopullisesti 5.6.2017 kaupunginvaltuuston kokouksessa. Toimielimet aloittavat työskentelynsä jo kesäkuussa ennen lomakautta.</p><p><strong>Puheenjohtajisto</strong></p><p><u>Kaupunginvaltuusto</u></p><p>pj&nbsp; Riitta Mäkinen, SDP</p><p>1.&nbsp;&nbsp;vpj, Tuulia Kuntsi, KESK</p><p>2.&nbsp; vpj, Tuija Mäkinen, VIHR</p><p><u>Kaupunginhallitus</u></p><p>pj Meri Lumela, varalla Leena Lyytinen, VIHR</p><p>1.&nbsp;vpj, Juha Suonperä, Antti Saleva, KOK</p><p>2.&nbsp;vpj, Eila Tiainen, Matti Pöppönen, VAS</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus</strong></p><p>VIHR:<br />j Bella Forsgren, vj Liisa Kuparinen</p><p>j Antti Törmälä, vj Nico Holmberg</p><p>SDP&nbsp;<br />j Jukka Hämäläinen, vj Juha Hjelt</p><p>j Mervi Hovikoski, vj Pentti Tossavainen</p><p>j Tuulikki Väliniemi, vj Kaija Haapsalo</p><p>KOK &nbsp;<br />j Kati-Erika Timperi, vj Katja Isomöttönen</p><p>KESK&nbsp;<br />j Johanna Karjula, vj Jenny Linna</p><p>j Jari Colliander, vj Aimo Asikainen</p><p>PS<br />j Teemu Torssonen, vj Juha Vimpari</p><p>KD<br />j Tomi Kuosmanen, vj Mia Puolimatka</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lautakuntien puheenjohtajat</strong></p><p>Tarkastuslautakunta: <strong>pj Jaakko Selin (</strong>KOK) , vpj Irma Hirsjärvi (VAS)</p><p>Kaupunkirakennelautakunta: pj Ahti Ruoppila (SDP), vpj Aimo Asikainen (KESK)</p><p>Sivistyslautakunta: pj Irina Tuokko (VIHR), vpj Anna-Leena Sahindal (SDP)</p><p>Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: pj Caius Forsberg (KOK), vpj. Ari-Pekka Liukkonen (VIHR)</p><p>Perusturvalautakunta: pj, Heidi Rentola (KESK), vpj. Mari Kyllönen (KOK)</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Jyväskylän kaupungin keskeiset luottamustehtävät on sovittu ryhmien yhteisellä sopimuksella.
Alla olevasta jutusta voi myös lukea keskeiset tehtävät.

Henkilökohtaisesti aloitan kesäkuussa tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, mistä tehtävästä olen todella otettu. Tehtävässä on yleensä toiminut kokeneita valtuutettuja, joilla on hyvä tuntemus kaupungin kokonaisuudesta. Toivottavasti näin siis nytkin 

Tarkastuslautakunta on ainoa lakisääteinen lautakunta kaikissa kunnissa ja ainoa taho jolla on esittelyoikeus valtuustoon kaupunginhallituksen lisäksi. Lisätietoa löytyy tästä.

Tästä on hyvä lähteä eteenpäin, lisäksi odotan mielenkiinnolla maakunnallisten tehtävien kokonaisuutta. Tsemppiä kaikille vastuullisiin tehtäviin valituille, yhdessä tästä tulee hyvä!

 

Jyväskylän kaupunki
Tiedote viestimille 28.5.2017

Jyväskylässä puolueet ovat sopineet keskeisistä luottamushenkilöpaikoista

Puolueet ovat sopineet Jyväskylässä keskeisistä luottamushenkilöpaikoista kuntavaalien 2017 tulosten perusteella. Valinnat päätetään lopullisesti 5.6.2017 kaupunginvaltuuston kokouksessa. Toimielimet aloittavat työskentelynsä jo kesäkuussa ennen lomakautta.

Puheenjohtajisto

Kaupunginvaltuusto

pj  Riitta Mäkinen, SDP

1.  vpj, Tuulia Kuntsi, KESK

2.  vpj, Tuija Mäkinen, VIHR

Kaupunginhallitus

pj Meri Lumela, varalla Leena Lyytinen, VIHR

1. vpj, Juha Suonperä, Antti Saleva, KOK

2. vpj, Eila Tiainen, Matti Pöppönen, VAS

 

Kaupunginhallitus

VIHR:
j Bella Forsgren, vj Liisa Kuparinen

j Antti Törmälä, vj Nico Holmberg

SDP 
j Jukka Hämäläinen, vj Juha Hjelt

j Mervi Hovikoski, vj Pentti Tossavainen

j Tuulikki Väliniemi, vj Kaija Haapsalo

KOK  
j Kati-Erika Timperi, vj Katja Isomöttönen

KESK 
j Johanna Karjula, vj Jenny Linna

j Jari Colliander, vj Aimo Asikainen

PS
j Teemu Torssonen, vj Juha Vimpari

KD
j Tomi Kuosmanen, vj Mia Puolimatka

 

Lautakuntien puheenjohtajat

Tarkastuslautakunta: pj Jaakko Selin (KOK) , vpj Irma Hirsjärvi (VAS)

Kaupunkirakennelautakunta: pj Ahti Ruoppila (SDP), vpj Aimo Asikainen (KESK)

Sivistyslautakunta: pj Irina Tuokko (VIHR), vpj Anna-Leena Sahindal (SDP)

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: pj Caius Forsberg (KOK), vpj. Ari-Pekka Liukkonen (VIHR)

Perusturvalautakunta: pj, Heidi Rentola (KESK), vpj. Mari Kyllönen (KOK)

]]>
1 http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237580-jyvaskylan-luottamustehtavat-sovittu#comments Jyväskylä Kunnallinen luottamustehtävä Tarkastuslautakunta Sun, 28 May 2017 20:46:05 +0000 Jaakko Selin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237580-jyvaskylan-luottamustehtavat-sovittu
Talvihiekoituksen poistoa Jyväskylässä parannettava http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236096-talvihiekoituksen-poistoa-jyvaskylassa-parannettava <p>Olen tänään 24.4.2017 jättänyt alla olevan valtuustoaloitteen Jyväskylän kaupunginvaltuustossa.</p> <p>Tavoitteena on että vuoden 2018 talousarvion yhteydessä on arvioitu eri keinot ja resurssit talvihiekoituksen poistamiseksi nykyistä tehokkaammin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Valtuustoaloite 24.4.2017</p> <p><strong>Talvihiekoituksen poistoa Jyväskylässä parannettava&nbsp;</strong></p> <p>&rdquo;<em>Hyvinvointikertomuksessa on tuotu esille myös rakennetun ympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä terveyteen vaikuttavien ympäristöhaittojen vähentäminen. Mm. ilman laatu vaikuttaa merkittävällä tavalla terveyteen.</em>&rdquo;</p> <p>Näin todetaan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnossa hyvinvointikertomuksesta 2013-2016.</p> <p>Talvikaudella 2016-2017 on erityisesti Jyväskylän ruutukaava-alueella torjuttu liukkautta merkittävällä määrällä hiekoittamista. Keväällä 2017 on ollut havaittavissa, että Jyväskylän ilmanlaatu on ollut heikko ja hiekoituspöly on häirinnyt kaupunkikeskustan alueella asiointia. Asia aiheuttaa ongelmia erityisesti hengityselinsairauksista kärsiville henkilöille sekä keskusta-alueella asuville.</p> <p>Kaupunkikeskustan vetovoima on viime aikoina puhuttanut teema. Heikko ja pölyinen ilman laatu keväisin ei ole omiaan lisäämään kaupunkikeskustan vetovoimaa, vaan asiointia on helppo suunnata vaihtoehtoisten kaupallisten palveluiden äärelle.</p> <p>Hiekan poistamisessa ei varmasti ole kyse ainoastaan resurssien euromääristä, vaan myös toimintatavoista. On syytä selvittää, voidaanko hiekoituksen poisto toteuttaa aiempaa tehokkaammin tai erilaisilla toimintamalleilla kuin aiempina vuosina.</p> <p><em>Esitän, että Jyväskylän kaupunki arvioi voidaanko jokakeväinen hiekkojen poisto kaupungin keskusta-alueella toteuttaa eri tavoin ja nopeammalla aikataululla kuin aiempina vuosina.</em></p> <p><strong>Jaakko Selin</strong></p> <p>kaupunginvaltuutettu,<br />Kokoomuksen valtuustoryhmä</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen tänään 24.4.2017 jättänyt alla olevan valtuustoaloitteen Jyväskylän kaupunginvaltuustossa.

Tavoitteena on että vuoden 2018 talousarvion yhteydessä on arvioitu eri keinot ja resurssit talvihiekoituksen poistamiseksi nykyistä tehokkaammin.

 

Valtuustoaloite 24.4.2017

Talvihiekoituksen poistoa Jyväskylässä parannettava 

Hyvinvointikertomuksessa on tuotu esille myös rakennetun ympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä terveyteen vaikuttavien ympäristöhaittojen vähentäminen. Mm. ilman laatu vaikuttaa merkittävällä tavalla terveyteen.

Näin todetaan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnossa hyvinvointikertomuksesta 2013-2016.

Talvikaudella 2016-2017 on erityisesti Jyväskylän ruutukaava-alueella torjuttu liukkautta merkittävällä määrällä hiekoittamista. Keväällä 2017 on ollut havaittavissa, että Jyväskylän ilmanlaatu on ollut heikko ja hiekoituspöly on häirinnyt kaupunkikeskustan alueella asiointia. Asia aiheuttaa ongelmia erityisesti hengityselinsairauksista kärsiville henkilöille sekä keskusta-alueella asuville.

Kaupunkikeskustan vetovoima on viime aikoina puhuttanut teema. Heikko ja pölyinen ilman laatu keväisin ei ole omiaan lisäämään kaupunkikeskustan vetovoimaa, vaan asiointia on helppo suunnata vaihtoehtoisten kaupallisten palveluiden äärelle.

Hiekan poistamisessa ei varmasti ole kyse ainoastaan resurssien euromääristä, vaan myös toimintatavoista. On syytä selvittää, voidaanko hiekoituksen poisto toteuttaa aiempaa tehokkaammin tai erilaisilla toimintamalleilla kuin aiempina vuosina.

Esitän, että Jyväskylän kaupunki arvioi voidaanko jokakeväinen hiekkojen poisto kaupungin keskusta-alueella toteuttaa eri tavoin ja nopeammalla aikataululla kuin aiempina vuosina.

Jaakko Selin

kaupunginvaltuutettu,
Kokoomuksen valtuustoryhmä

]]>
1 http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236096-talvihiekoituksen-poistoa-jyvaskylassa-parannettava#comments Jyväskylä Katupöly Kaupunkikeskusta Mon, 24 Apr 2017 16:02:13 +0000 Jaakko Selin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236096-talvihiekoituksen-poistoa-jyvaskylassa-parannettava
Jyväskylä #yrittäjyyspääkaupunki http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234087-jyvaskyla-yrittajyyspaakaupunki <p>Jyväskylän historia nojaa vahvasti raskaaseen teollisuuteen jonka lippulaiva on edelleen Valmet. Hyvä niin. Perinteinen teollisuus alihankintaverkkoineen on kantanut kaupunkia ja kantaa edelleen. Tämän voimakkaan vientivetoisuuden kääntöpuoli on siinä, että olemme vahvasti riippuvaisia kansainvälisistä markkinoista.</p> <p>90-luvun alun laman aikaan kaupungin työttömyys ponkaisi teollisuuden perässä aivan hetkessä n. 5% tasolta lähes 30% tasolle eikä tästä ole oikein koskaan kunnolla toivuttu. Myös 2008 taantuma näkyi Jyväskylässä etupainotteisesti ja menimme talousalueena alaspäin ehkä nopeammin kuin moni muu kaupunki. Hyvää oli se, että jouduimme tekemään ikäviä korjausliikkeitä ennen muita kaupunkiseutuja ja nyt niidentulokset alkavat olla näkyvissä kaupungin talouden tasapainon muodossa.</p> <p>Haluan ehdottomasti edistää teollisuuden toimintaa Jyväskylässä jatkossakin, selkärankaa ei saa vaarantaa. Tarvitsemme kuitenkin &rdquo;lihaa luiden ympärille&rdquo; ja tämän tulevaisuuden kasvun tuovat meille pienet yritykset. Niistä ainakin joku voi kasvaa merkittäväksi toimijaksi ja työllistäjäksi.</p> <p>Historiasta johtuen meillä on muutamia suuria yrityksiä mutta keskisuuret ovat melko vähissä. Kun vuosikymmeniä sitten oli yrittäjien näkökulmasta kielteinen ilmapiiri ja kaavoituspolitiikka, niin ei myöskään syntynyt riittävästi yrityksiä jotka olisivat myöhemmin kasvaneet suuriksi työllistäjiksi. Tätä virhettä ei saa toistaa.</p> <p>Nykypäivänä suuret työpaikkamäärät eivät synny sillä, että houkutellaan uusi yritys kaupunkiin ja he tuovat mukanaan 300 työntekijää. Kyllä kasvu lähtee meillä jo toimivista pienistä yrityksistä, joiden kasvumahdollisuudet ja toiminnan olosuhteet kaupungin on voitava turvata. Näitä esimerkkejä on onneksi viime aikoina jo nähty.</p> <p>En kannata julkisten toimijan kuten kaupungin subventoimaan yritystoimintaa. Pidetään huolta siitä, että olosuhteet ja kasvupolut ovat kunnossa ja esimerkiksi verotus on kilpailukykyisellä tasolla. Yritykset sitten hoitavat itse kyllä lopun, jos niitä vain meille perustetaan.</p> <p>Tehdään siis Jyväskylästä #yrittäjyyspääkaupunki mikä on Suomen huippupaikka ryhtyä yrittäjäksi.</p> <p><em>#Yrittäjyyspääkaupunki on Jyväskylän Yrittäjien vuoden 2017 kantava teema, josta lisätietoja yhdistyksen <a href="https://www.yrittajat.fi/keski-suomen-yrittajat/jyvaskylan-yrittajat/a/jyvaskylan-yrittajat/toimintasuunnitelma-2017-285394">sivuilta</a>.</em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Jyväskylän historia nojaa vahvasti raskaaseen teollisuuteen jonka lippulaiva on edelleen Valmet. Hyvä niin. Perinteinen teollisuus alihankintaverkkoineen on kantanut kaupunkia ja kantaa edelleen. Tämän voimakkaan vientivetoisuuden kääntöpuoli on siinä, että olemme vahvasti riippuvaisia kansainvälisistä markkinoista.

90-luvun alun laman aikaan kaupungin työttömyys ponkaisi teollisuuden perässä aivan hetkessä n. 5% tasolta lähes 30% tasolle eikä tästä ole oikein koskaan kunnolla toivuttu. Myös 2008 taantuma näkyi Jyväskylässä etupainotteisesti ja menimme talousalueena alaspäin ehkä nopeammin kuin moni muu kaupunki. Hyvää oli se, että jouduimme tekemään ikäviä korjausliikkeitä ennen muita kaupunkiseutuja ja nyt niidentulokset alkavat olla näkyvissä kaupungin talouden tasapainon muodossa.

Haluan ehdottomasti edistää teollisuuden toimintaa Jyväskylässä jatkossakin, selkärankaa ei saa vaarantaa. Tarvitsemme kuitenkin ”lihaa luiden ympärille” ja tämän tulevaisuuden kasvun tuovat meille pienet yritykset. Niistä ainakin joku voi kasvaa merkittäväksi toimijaksi ja työllistäjäksi.

Historiasta johtuen meillä on muutamia suuria yrityksiä mutta keskisuuret ovat melko vähissä. Kun vuosikymmeniä sitten oli yrittäjien näkökulmasta kielteinen ilmapiiri ja kaavoituspolitiikka, niin ei myöskään syntynyt riittävästi yrityksiä jotka olisivat myöhemmin kasvaneet suuriksi työllistäjiksi. Tätä virhettä ei saa toistaa.

Nykypäivänä suuret työpaikkamäärät eivät synny sillä, että houkutellaan uusi yritys kaupunkiin ja he tuovat mukanaan 300 työntekijää. Kyllä kasvu lähtee meillä jo toimivista pienistä yrityksistä, joiden kasvumahdollisuudet ja toiminnan olosuhteet kaupungin on voitava turvata. Näitä esimerkkejä on onneksi viime aikoina jo nähty.

En kannata julkisten toimijan kuten kaupungin subventoimaan yritystoimintaa. Pidetään huolta siitä, että olosuhteet ja kasvupolut ovat kunnossa ja esimerkiksi verotus on kilpailukykyisellä tasolla. Yritykset sitten hoitavat itse kyllä lopun, jos niitä vain meille perustetaan.

Tehdään siis Jyväskylästä #yrittäjyyspääkaupunki mikä on Suomen huippupaikka ryhtyä yrittäjäksi.

#Yrittäjyyspääkaupunki on Jyväskylän Yrittäjien vuoden 2017 kantava teema, josta lisätietoja yhdistyksen sivuilta.

]]>
0 http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234087-jyvaskyla-yrittajyyspaakaupunki#comments Jyväskylä Kokoomus Kunnallisvaalit 2017 Yrittäjät Raha 3.4: Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja. Fri, 24 Mar 2017 09:19:56 +0000 Jaakko Selin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234087-jyvaskyla-yrittajyyspaakaupunki
Sivistyskaupunki ansaitsee vetovoimaiset lukiot http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232681-sivistyskaupunki-ansaitsee-vetovoimaiset-lukiot <p>Jyväskylässä on käyty värikästä keskustelua 2. asteen koulutuksen järjestämisestä kohta kymmenen vuotta. Korpilahden, Jyväskylän maalaiskunnan ja Jyväskylän kaupungin yhdistyessä vuoden 2009 alusta päädyttiin ratkaisuun, missä lukiokoulutuksen järjestäminen siirrettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle.</p> <p>Asiasta äänesteltiin useissa vaiheessa ja oma kantani jäi tappiolle. Minä en olisi siirtoa tehnyt mutta enemmistön mukaan mennään. Olihan tavoite kirjattu myös kuntien yhdistymissopimukseen, ikävä kyllä. Nyt on mielestäni aika arvioida, että vastaako tuo ratkaisu enää tulevaisuuden tarpeita. Ainakin nykyinen tilanne vaatii toimenpiteitä lukiokoulutuksen osalta, sillä kehitys on vaarantamassa Jyväskylän lukioiden vetovoimaa ja siten koulutuskaupungin imagoa. Tähän Jyväskylällä ei mielestäni ole varaa.</p> <p>Alun perin yksi peruste lukiokoulutuksen siirrolle oli seudullinen lukiokoulutus. Tämä ei ole toteutunut. Muut koulutuskuntayhtymän omistajakunnat järjestävät edelleen oman lukiokoulutuksensa, mutta ovat päättämässä Jyväskylän lukiokoulutuksesta. Tuntuu hieman oudolta.</p> <p>SOTE-uudistus näyttää etenevän, riippumatta siitä mitä me täällä Jyväskylässä teemme. Mikäli SOTE toteutuu, se johtaa Jyväskylän ja koko maakuntamme kannalta historiallisen suuriin muutoksiin. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (kuntayhtymä) sekä Keski-Suomen liitto (kuntayhtymä) lakkaavat ja niiden toiminta yhdistyy uuteen maakuntaan.</p> <p>Jäljelle jää siis vain yksi suurempi kuntayhtymä: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.</p> <p>Kaupunki &rdquo;omistaa&rdquo; kuntayhtymästä pyöreästi &frac34; ja SOTE-uudistuksen jälkeen sivistys on kuntien keskeinen tehtävä, mikä luonnollisesti sivistyskaupunki Jyväskylälle sopii. On siis aika kysyä, miksi siirtäisimme keskeisen osan tulevaisuuden ydintehtävästämme kuntayhtymään? Tekisimmekö tällaisen ratkaisun, jos tilanne tulisi nyt päätettäväksi?</p> <p>Kun kuntayhtymiä purkautuu tulevaisuudessa, niin koulutuskuntayhtymän tulevaisuuden askeleet on syytä arvioida samalla. Onko tulevaisuudessa perusteltua siirtyä malliin, missä Jyväskylä järjestää itse koko 2. asteen koulutuksen? Asia on ainakin selvittämisen arvoinen.</p> <p>Ratkaisu on mahdollista toteuttaa purkamalla kuntayhtymä ja ottamalla sen toiminnot osaksi Jyväskylän kaupungin toimintoja. Tämä johtaisi tilanteeseen, missä Jyväskylän sivistystoimessa olisi hallinnassa koko kehityskaari, aina varhaiskasvatuksesta 2. asteen tutkintoon. Moni on myös pitänyt koko ikäluokan haltuunottoa tärkeänä näkökulmana, niin tässä mallissa se toteutuisi erinomaisesti.</p> <p>Lukiokoulutus tarvitsee joka tapauksessa nyt nopeita ratkaisuja, siitä kertoo äskettäin valmistunut <a href="http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/1/0/88914">selvitys</a>. Pidetään siis huolta lukiokoulutuksen vetovoimasta ja arvioidaan rauhallisesti koko toisen asteen tulevaisuuden organisointi huolellisten selvitysten kautta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Jyväskylässä on käyty värikästä keskustelua 2. asteen koulutuksen järjestämisestä kohta kymmenen vuotta. Korpilahden, Jyväskylän maalaiskunnan ja Jyväskylän kaupungin yhdistyessä vuoden 2009 alusta päädyttiin ratkaisuun, missä lukiokoulutuksen järjestäminen siirrettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle.

Asiasta äänesteltiin useissa vaiheessa ja oma kantani jäi tappiolle. Minä en olisi siirtoa tehnyt mutta enemmistön mukaan mennään. Olihan tavoite kirjattu myös kuntien yhdistymissopimukseen, ikävä kyllä. Nyt on mielestäni aika arvioida, että vastaako tuo ratkaisu enää tulevaisuuden tarpeita. Ainakin nykyinen tilanne vaatii toimenpiteitä lukiokoulutuksen osalta, sillä kehitys on vaarantamassa Jyväskylän lukioiden vetovoimaa ja siten koulutuskaupungin imagoa. Tähän Jyväskylällä ei mielestäni ole varaa.

Alun perin yksi peruste lukiokoulutuksen siirrolle oli seudullinen lukiokoulutus. Tämä ei ole toteutunut. Muut koulutuskuntayhtymän omistajakunnat järjestävät edelleen oman lukiokoulutuksensa, mutta ovat päättämässä Jyväskylän lukiokoulutuksesta. Tuntuu hieman oudolta.

SOTE-uudistus näyttää etenevän, riippumatta siitä mitä me täällä Jyväskylässä teemme. Mikäli SOTE toteutuu, se johtaa Jyväskylän ja koko maakuntamme kannalta historiallisen suuriin muutoksiin. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (kuntayhtymä) sekä Keski-Suomen liitto (kuntayhtymä) lakkaavat ja niiden toiminta yhdistyy uuteen maakuntaan.

Jäljelle jää siis vain yksi suurempi kuntayhtymä: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Kaupunki ”omistaa” kuntayhtymästä pyöreästi ¾ ja SOTE-uudistuksen jälkeen sivistys on kuntien keskeinen tehtävä, mikä luonnollisesti sivistyskaupunki Jyväskylälle sopii. On siis aika kysyä, miksi siirtäisimme keskeisen osan tulevaisuuden ydintehtävästämme kuntayhtymään? Tekisimmekö tällaisen ratkaisun, jos tilanne tulisi nyt päätettäväksi?

Kun kuntayhtymiä purkautuu tulevaisuudessa, niin koulutuskuntayhtymän tulevaisuuden askeleet on syytä arvioida samalla. Onko tulevaisuudessa perusteltua siirtyä malliin, missä Jyväskylä järjestää itse koko 2. asteen koulutuksen? Asia on ainakin selvittämisen arvoinen.

Ratkaisu on mahdollista toteuttaa purkamalla kuntayhtymä ja ottamalla sen toiminnot osaksi Jyväskylän kaupungin toimintoja. Tämä johtaisi tilanteeseen, missä Jyväskylän sivistystoimessa olisi hallinnassa koko kehityskaari, aina varhaiskasvatuksesta 2. asteen tutkintoon. Moni on myös pitänyt koko ikäluokan haltuunottoa tärkeänä näkökulmana, niin tässä mallissa se toteutuisi erinomaisesti.

Lukiokoulutus tarvitsee joka tapauksessa nyt nopeita ratkaisuja, siitä kertoo äskettäin valmistunut selvitys. Pidetään siis huolta lukiokoulutuksen vetovoimasta ja arvioidaan rauhallisesti koko toisen asteen tulevaisuuden organisointi huolellisten selvitysten kautta.

]]>
0 http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232681-sivistyskaupunki-ansaitsee-vetovoimaiset-lukiot#comments Jyväskylä Keski-Suomi Lukio Lukiokoulutus Yleissivistys Sat, 04 Mar 2017 23:12:35 +0000 Jaakko Selin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232681-sivistyskaupunki-ansaitsee-vetovoimaiset-lukiot
Verotuksen sietämätön keveys http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232476-verotuksen-sietamaton-keveys <p>Viimeisen vuoden aikana Jyväskylässä on käyty joskus kummallistakin keskustelua. Julkisuudessa on maalattu suuria uhkakuvia kaupungin kaavoituksesta tai palveluista sekä niiden tulevaisuudesta. On tullut kuntalaisten yhteydenottoja, samasta teemasta joskus jopa yllättävän samanaikaisesti. Ikään kuin sovitun oloisesti.</p><p>On hienoa, että kaupunkilaiset ottavat kantaa asioihin ja kantavat huolta asioista, mutta yksi asia minua on hämmästyttänyt. Kuinka vähän ihmiset kantavat huolta verotuksesta.</p><p>Suhtautuminen verotukseen jäi painamaan mieltäni, kun eräs merkittävä ammattiliitto aktiivisesti lähestyi asiaa ehdottamalla luottamushenkilöille uusien keinojen pohtimista kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi vuoden 2017 talousarviossa. Esimerkkinä uusista keinoista mainittiin verojen korottaminen.</p><p>Siis uusi keino!</p><p>Kaivoin esiin kirjan nimeltä Jyväskylän kaupungin historia 1965-2008 (Marja Kokko; 2. painos) ja tarkastin verotuksen kehittymisen Jyväskylässä vuodesta 1965 nykypäivään. Kiinteistöverot sekä taksa- ja maksupolitiikan jätin tästä tarkastelusta ulkopuolelle, mutta valitettavasti nekin ovat nousseet ja omalta osaltaan siten vaikuttaneet asumisen hintaan Jyväskylässä ja sitä kautta heikentävästi kaupunkilaisten ostovoimaan.</p><p>Kaupungin tuloveroprosentti, tai veroäyri kuten ennen vuotta 1997 sanottiin, on kehittynyt seuraavasti:</p><p><strong>Vuosi - veroprosentti</strong></p><p>1965 - 13,5<br />1967&nbsp;-&nbsp;14<br />1970&nbsp;-&nbsp;15<br />1972&nbsp;-&nbsp;15,2<br />1973&nbsp;-&nbsp;15,5<br />1974&nbsp;-&nbsp;16<br />1975&nbsp;-&nbsp;16,5<br />1980&nbsp;-&nbsp;16 (ainoa lasku, mutta vain vuodeksi)<br />1981&nbsp;-&nbsp;16,5<br />1989&nbsp;-&nbsp;17<br />1993&nbsp;-&nbsp;18<br />2002&nbsp;-&nbsp;18,5<br />2009&nbsp;-&nbsp;18,5 (Uusi Jyväskylä aloitti tällä prosentilla 1.1.2009)<br />2010 - 19<br />2012 - 19,5<br />2013 - 20&nbsp;(Nykyinen tuloveroprosentti)</p><p>Tilaston valossa uskallan väittää, että verotuksen kiristäminen ei ole uusi keino, vaan sitä on Jyväskylän historiassa käytetty valitettavan usein. Tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Tuloveroja on laskettu kerran, 1980, mutta silloinkin ilo jäi vuoden mittaiseksi. Myös uuden Jyväskylän perustaminen 2009 alusta johti verotuksen laskuun vanhan maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueella, mutta tämäkin hyöty on sulanut pois vuoteen 2013 mennessä.</p><p>Verotusta on helppo kiristää, mutta sen laskeminen näyttää tilaston perusteella melko mahdottomalle. On syytä kysyä mihin saakka voidaan tällaista &rdquo;uutta keinoa&rdquo; käyttää ja perustella asiaa aina samalla tavoin: &rdquo;Vain tällainen pieni kiristys, ei tämä vaikuta kuin niin vähän jokaiselle&rdquo;. Näin on, mutta asialla on tapana kertautua, olemmehan jo 6,5 prosenttiyksikköä yli vuoden 1965 tason.</p><p>Kiinteistöveroa ja taksoja unohtamatta.</p><p>On syytä antaa julkisesti kiitos kaupunginjohtaja Koivistolle siitä, että hän on esittänyt tuloverojen pitämistä ennallaan. Tämä on ollut myös Kokoomuksen ryhmän tahtotila.</p><p>Valtuuston asettama tavoite talouden tasapainottamisesta vuonna 2017 on nyt saavutettu myös ilman verojen kiristyksiä. Niitä kyllä ehdittiin monelta suunnalta vaatimaan ensimmäisenä ja välttämättömänä toimenpiteenä viimeisen vuoden aikana. Ennakkotiedot vuoden 2016 tilinpäätöksestä kertovat myös hyvää. Vaikuttaa vahvasti, että Jyväskylän talous on saatu tasapainotettua ja tästä on uuden valtuuston hyvä aloittaa ensi kesänä.</p><p>Ollaan kuitenkin tarkkoja verotuksen suhteen, silla kertakorotuksilla on tapana jäädä pysyväksi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viimeisen vuoden aikana Jyväskylässä on käyty joskus kummallistakin keskustelua. Julkisuudessa on maalattu suuria uhkakuvia kaupungin kaavoituksesta tai palveluista sekä niiden tulevaisuudesta. On tullut kuntalaisten yhteydenottoja, samasta teemasta joskus jopa yllättävän samanaikaisesti. Ikään kuin sovitun oloisesti.

On hienoa, että kaupunkilaiset ottavat kantaa asioihin ja kantavat huolta asioista, mutta yksi asia minua on hämmästyttänyt. Kuinka vähän ihmiset kantavat huolta verotuksesta.

Suhtautuminen verotukseen jäi painamaan mieltäni, kun eräs merkittävä ammattiliitto aktiivisesti lähestyi asiaa ehdottamalla luottamushenkilöille uusien keinojen pohtimista kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi vuoden 2017 talousarviossa. Esimerkkinä uusista keinoista mainittiin verojen korottaminen.

Siis uusi keino!

Kaivoin esiin kirjan nimeltä Jyväskylän kaupungin historia 1965-2008 (Marja Kokko; 2. painos) ja tarkastin verotuksen kehittymisen Jyväskylässä vuodesta 1965 nykypäivään. Kiinteistöverot sekä taksa- ja maksupolitiikan jätin tästä tarkastelusta ulkopuolelle, mutta valitettavasti nekin ovat nousseet ja omalta osaltaan siten vaikuttaneet asumisen hintaan Jyväskylässä ja sitä kautta heikentävästi kaupunkilaisten ostovoimaan.

Kaupungin tuloveroprosentti, tai veroäyri kuten ennen vuotta 1997 sanottiin, on kehittynyt seuraavasti:

Vuosi - veroprosentti

1965 - 13,5
1967 - 14
1970 - 15
1972 - 15,2
1973 - 15,5
1974 - 16
1975 - 16,5
1980 - 16 (ainoa lasku, mutta vain vuodeksi)
1981 - 16,5
1989 - 17
1993 - 18
2002 - 18,5
2009 - 18,5 (Uusi Jyväskylä aloitti tällä prosentilla 1.1.2009)
2010 - 19
2012 - 19,5
2013 - 20 (Nykyinen tuloveroprosentti)

Tilaston valossa uskallan väittää, että verotuksen kiristäminen ei ole uusi keino, vaan sitä on Jyväskylän historiassa käytetty valitettavan usein. Tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Tuloveroja on laskettu kerran, 1980, mutta silloinkin ilo jäi vuoden mittaiseksi. Myös uuden Jyväskylän perustaminen 2009 alusta johti verotuksen laskuun vanhan maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueella, mutta tämäkin hyöty on sulanut pois vuoteen 2013 mennessä.

Verotusta on helppo kiristää, mutta sen laskeminen näyttää tilaston perusteella melko mahdottomalle. On syytä kysyä mihin saakka voidaan tällaista ”uutta keinoa” käyttää ja perustella asiaa aina samalla tavoin: ”Vain tällainen pieni kiristys, ei tämä vaikuta kuin niin vähän jokaiselle”. Näin on, mutta asialla on tapana kertautua, olemmehan jo 6,5 prosenttiyksikköä yli vuoden 1965 tason.

Kiinteistöveroa ja taksoja unohtamatta.

On syytä antaa julkisesti kiitos kaupunginjohtaja Koivistolle siitä, että hän on esittänyt tuloverojen pitämistä ennallaan. Tämä on ollut myös Kokoomuksen ryhmän tahtotila.

Valtuuston asettama tavoite talouden tasapainottamisesta vuonna 2017 on nyt saavutettu myös ilman verojen kiristyksiä. Niitä kyllä ehdittiin monelta suunnalta vaatimaan ensimmäisenä ja välttämättömänä toimenpiteenä viimeisen vuoden aikana. Ennakkotiedot vuoden 2016 tilinpäätöksestä kertovat myös hyvää. Vaikuttaa vahvasti, että Jyväskylän talous on saatu tasapainotettua ja tästä on uuden valtuuston hyvä aloittaa ensi kesänä.

Ollaan kuitenkin tarkkoja verotuksen suhteen, silla kertakorotuksilla on tapana jäädä pysyväksi.

]]>
1 http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232476-verotuksen-sietamaton-keveys#comments Jyväskylä Kokoomus Verot Wed, 01 Mar 2017 23:04:58 +0000 Jaakko Selin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232476-verotuksen-sietamaton-keveys
Jyväskylä hyväksyi palvelualoitteen http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185403-jyvaskyla-hyvaksyi-palvelualoitteen <p>Kaupunginvaltuusto on tänään päättänyt äänin 34-32, 1 tyhjä hyväksyä <a href="http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=2&amp;filename=20717637.doc&amp;pykno=11&amp;elin=KV&amp;lis=1&amp;pvm=26%2e1%2e2015%2018%3a00%3a00">valtuustoaloitteeni</a> ja ottaa kokeilukäyttöön palvelualoitteen ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Hienoa ja kiitos valtuusto, tuntuu upealle kun on saanut olla tien raivaajana tässä Suomen Yrittäjien valtakunnallisen tavoitteen osalta (<a href="http://www.yrittajat.fi/File/63e43af9-a51f-4e9a-a1c2-4402755ccadd/SY_kunnallisvaaliohjelma2012.pdf">SY:n kunnallisvaaliohjelma 2012</a>).</p><p>Aloitteeni hyväksymisen puolesta äänestivät yksimielisesti Kokoomusryhmä, Vihreät ja kristilliset sekä lähes yksimielisesti Keskusta. Aloitetta esitettiin hylättäväksi Kimmo Suomen (SDP) toimesta ja Kommunistien tukemana, mutta onneksi valtuusto päätyi rohkeasti tukemaan aloitettani. Ikävää että demarit olivat asiaa vastaan, toisaalla siis tarjoillaan yrittäjille suklaata ja käytännön toimissa ei haluta kokeilla uutta. Perussuomalaisten kielteinen kanta oli ikävä asia mutta ei yllättävää.</p><p>Tästä on hyvä lähteä eteenpäin, onhan Jyväskylän kaupunki taas edelläkävijän roolissa. Palveluseteleistä alkanut upea kehitys saa jatkoa, toivottavasti menestyksekkäästi.</p><p>Alkuperäinen aloite sekä taustamateriaalia <a href="http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?KV+26%2e1%2e2015%2018%3a00%3a00+11+1">tästä</a>.</p><p>Lämmin kiitos kaikille aloitetta puoltaneille, alla puheenvuoroni valtuustossa.</p><p>* * *</p><p>Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 26.1.2015</p><p>Arvoisat valtuutetut</p><p>&rdquo;Rohkeasti aikaansa edellä &ndash; Jyväskylä.&rdquo;</p><p>Näin todetaan Jyväskylän kaupungin uunituoreessa strategiassa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan viime joulukuussa. Tätä me olemme myös olleet, onhan Jyväskylä tunnettu esimerkiksi palveluseteleiden edelläkävijä koko valtakunnassa. Palveluseteleiden käytöllä olemme lisänneet kuntalaisten valinnanvapautta, hallinneet kustannuksia sekä vaikuttaneet positiivisesti koko seudun yritystoiminnan kehittymiseen.</p><p>Olemme tältä osin varmasti olleet edelläkävijöitä myös elinkeinopolitiikassa, mutta mitä tämä strategian kirjaus &rdquo;Rohkeasti aikaansa edellä&rdquo; - tarkoittaa meille tulevaisuudessa? Mikä on se seuraava elinkeinopoliittinen avaus, mistä Jyväskylä voitaisiin tuntea myös tulevina vuosina ja mitä jyväskyläläiset yrittäjät voisivat esitellä kansallisilla kentillä yhtä ylpeinä kuin palveluseteliä? Voisiko vastaus tähän kysymykseen löytyä Suomen Yrittäjien valtakunnallisesta kunnallisvaaliohjelmasta 2012 (Yrittäjyys luo elinvoimaa)? Voisiko vastaus tähän kysymykseen olla palvelualoitteen ottaminen käyttöön ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa?</p><p>Ottamalla palvelualoitteen kokeilukäyttöön Jyväskylässä olisimme rohkeasti aikaamme edellä ja tekisimme valtuustona konkreettisen teon elinkeinopolitiikan saralla. Tämä on myös viesti jonka yrittäjäkenttä on varsin suorasanaisesti ilmaissut, niin paikalliselta tasolta kuin myös valtakunnalliselta tasolta. Miksi emme siis tarttuisi tähän mahdollisuuteen?</p><p>Arvoisat valtuutetut</p><p>Jaksan uskoa että julkinen keskustelu asian tiimoilta sekä hyvä valmistelu on varmasti hälventänyt aiheeseen liittyviä, mielestäni perusteettomia pelkoja. Nähdään palvelualoite yhteisenä mahdollisuutena ja hyväksytään yhteistyössä sen kokeilu Jyväskylässä. Näin saamme varmasti aikaiseksi makean yllätyksen yrittäjille ja muille paikallisille toimijoille.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginvaltuusto on tänään päättänyt äänin 34-32, 1 tyhjä hyväksyä valtuustoaloitteeni ja ottaa kokeilukäyttöön palvelualoitteen ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Hienoa ja kiitos valtuusto, tuntuu upealle kun on saanut olla tien raivaajana tässä Suomen Yrittäjien valtakunnallisen tavoitteen osalta (SY:n kunnallisvaaliohjelma 2012).

Aloitteeni hyväksymisen puolesta äänestivät yksimielisesti Kokoomusryhmä, Vihreät ja kristilliset sekä lähes yksimielisesti Keskusta. Aloitetta esitettiin hylättäväksi Kimmo Suomen (SDP) toimesta ja Kommunistien tukemana, mutta onneksi valtuusto päätyi rohkeasti tukemaan aloitettani. Ikävää että demarit olivat asiaa vastaan, toisaalla siis tarjoillaan yrittäjille suklaata ja käytännön toimissa ei haluta kokeilla uutta. Perussuomalaisten kielteinen kanta oli ikävä asia mutta ei yllättävää.

Tästä on hyvä lähteä eteenpäin, onhan Jyväskylän kaupunki taas edelläkävijän roolissa. Palveluseteleistä alkanut upea kehitys saa jatkoa, toivottavasti menestyksekkäästi.

Alkuperäinen aloite sekä taustamateriaalia tästä.

Lämmin kiitos kaikille aloitetta puoltaneille, alla puheenvuoroni valtuustossa.

* * *

Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 26.1.2015

Arvoisat valtuutetut

”Rohkeasti aikaansa edellä – Jyväskylä.”

Näin todetaan Jyväskylän kaupungin uunituoreessa strategiassa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan viime joulukuussa. Tätä me olemme myös olleet, onhan Jyväskylä tunnettu esimerkiksi palveluseteleiden edelläkävijä koko valtakunnassa. Palveluseteleiden käytöllä olemme lisänneet kuntalaisten valinnanvapautta, hallinneet kustannuksia sekä vaikuttaneet positiivisesti koko seudun yritystoiminnan kehittymiseen.

Olemme tältä osin varmasti olleet edelläkävijöitä myös elinkeinopolitiikassa, mutta mitä tämä strategian kirjaus ”Rohkeasti aikaansa edellä” - tarkoittaa meille tulevaisuudessa? Mikä on se seuraava elinkeinopoliittinen avaus, mistä Jyväskylä voitaisiin tuntea myös tulevina vuosina ja mitä jyväskyläläiset yrittäjät voisivat esitellä kansallisilla kentillä yhtä ylpeinä kuin palveluseteliä? Voisiko vastaus tähän kysymykseen löytyä Suomen Yrittäjien valtakunnallisesta kunnallisvaaliohjelmasta 2012 (Yrittäjyys luo elinvoimaa)? Voisiko vastaus tähän kysymykseen olla palvelualoitteen ottaminen käyttöön ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa?

Ottamalla palvelualoitteen kokeilukäyttöön Jyväskylässä olisimme rohkeasti aikaamme edellä ja tekisimme valtuustona konkreettisen teon elinkeinopolitiikan saralla. Tämä on myös viesti jonka yrittäjäkenttä on varsin suorasanaisesti ilmaissut, niin paikalliselta tasolta kuin myös valtakunnalliselta tasolta. Miksi emme siis tarttuisi tähän mahdollisuuteen?

Arvoisat valtuutetut

Jaksan uskoa että julkinen keskustelu asian tiimoilta sekä hyvä valmistelu on varmasti hälventänyt aiheeseen liittyviä, mielestäni perusteettomia pelkoja. Nähdään palvelualoite yhteisenä mahdollisuutena ja hyväksytään yhteistyössä sen kokeilu Jyväskylässä. Näin saamme varmasti aikaiseksi makean yllätyksen yrittäjille ja muille paikallisille toimijoille.

]]>
11 http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185403-jyvaskyla-hyvaksyi-palvelualoitteen#comments Jyväskylä Kokoomus Suomen yrittäjät Mon, 26 Jan 2015 17:54:24 +0000 Jaakko Selin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185403-jyvaskyla-hyvaksyi-palvelualoitteen
Vetovastuu vaihtuu http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/184791-vetovastuu-vaihtuu <p>Tänään maanantaina 19.1.2015 Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmä sai yksimielisesti itselleen uuden puheenjohtajan, eversti evp Juha Suonperän. En ollut enää käytettävissä valtuustoryhmämme puheenjohtajaksi enkä myöskään varapuheenjohtajaksi. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia minua tukeneita ja luottamuksensa ilmaisseita valtuustoryhmämme jäseniä, kiitos lämpimistä sanoistanne!</p> <p>Näin valtuustokauden puolessa välissä oli sopiva aika tehdä puheenjohtajan vaihdos. Viime vaaleissa voimakkaasti uusiutunut valtuustoryhmämme on jo hankkinut kokemusta käytännön politiikasta eikä vaihdokseen liittynyt sen suurempaa dramatiikkaa. Asia oli myös esillä valtuustoryhmämme kokouksessa jo vuosi sitten, jolloin sanoin, että aion jättää tehtävän vuoden kuluttua. Se aika tuli nyt enkä nähnyt syytä muuttaa kantaani.</p> <p>Sain toimia Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajan vastuullisessa ja aikaa vievässä tehtävässä kuuden vuoden ajan ja haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista. Emme ehkä aina olleet samaa mieltä kaikesta, mutta eteenpäin on menty päivä kerrallaan. Viimeiset kaksi vuotta olen myös hoitanut sekä ryhmäpuheenjohtajan että Jyväskylän kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan tehtäviä. Tämä yhdistelmä on ollut erittäin vastuullinen kokonaisuus, mutta sen vaatima ajan käyttö on ollut vähintäänkin haastavaa. Enää se ei minun kohdallani ollut mahdollista. Nyt halusin lisää aikaa esimerkiksi opinnoilleni kauppakorkeassa, läheisille ihmisilleni sekä harrastuksille ja omalle yritykselleni.</p> <p>Politiikasta en ole luopumassa. Tarkoitukseni on jatkossa panostaa entistä voimakkaammin Jyväskylän kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana kaupungin asioihin. Haasteita meillä riittää, onhan esimerkiksi kaupunginjohtajamme vaihtumassa lähikuukausina. &nbsp;Lisäksi Kokoomuksen valtuustoryhmä valitsi minut toimimaan jatkossakin toisena neuvottelijanaan, lämmin kiitos tästä luottamuksesta.</p> <p>Haluan onnitella Juhaa valinnasta ja toivottaa voimia vastuullisiin tehtäviin. Lämpimät onnittelut myös upeille varapuheenjohtajille eli Pauliina Holm ja Katja Isomöttönen!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tässä Kokoomuksen ryhmän tiedote 19.1.2015:</p> <p><strong>Juha Suonperä Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi</strong></p> <p>Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmä on pitänyt vuotuisen järjestäytymiskokouksensa maanantaina 19.1.15. Kokous valitsi ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi kaupunginvaltuutettu, eversti evp Juha Suonperän. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Pauliina Holm ja 2. varapuheenjohtajaksi jatkamaan Katja Isomöttönen.</p> <p>Suonperä on toiminut aiemmin ryhmän 1. varapuheenjohtajana ja aloittaa kautensa välittömästi. Valtuustoryhmän puheenjohtajana aiemmin toiminut Jaakko Selin ei ollut ajankäytöllisistä syistä käytettävissä, vaan keskittyy jatkossa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan tehtäviin. Valinnat olivat yksimielisiä.</p> <p>Valtuustoryhmän neuvottelijoina toimivat jatkossa Suonperä ja Selin.</p> <p>Lisätietoja:<br />Juha Suonperä, 045&nbsp;266 8089 tai <a href="mailto:juha.suonpera@jkl.fi">juha.suonpera@jkl.fi</a><br />Pauliina Holm, 040&nbsp;585 7595 tai <a href="mailto:pauliina.holm@jkl.fi">pauliina.holm@jkl.fi</a><br />Katja Isomöttönen, 040&nbsp;730 3406 tai <a href="mailto:katja.isomottonen@jkl.fi">katja.isomottonen@jkl.fi</a><br />Jaakko Selin, 0400 778&nbsp;779 tai <a href="mailto:jaakko.selin@jkl.fi">jaakko.selin@jkl.fi</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tänään maanantaina 19.1.2015 Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmä sai yksimielisesti itselleen uuden puheenjohtajan, eversti evp Juha Suonperän. En ollut enää käytettävissä valtuustoryhmämme puheenjohtajaksi enkä myöskään varapuheenjohtajaksi. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia minua tukeneita ja luottamuksensa ilmaisseita valtuustoryhmämme jäseniä, kiitos lämpimistä sanoistanne!

Näin valtuustokauden puolessa välissä oli sopiva aika tehdä puheenjohtajan vaihdos. Viime vaaleissa voimakkaasti uusiutunut valtuustoryhmämme on jo hankkinut kokemusta käytännön politiikasta eikä vaihdokseen liittynyt sen suurempaa dramatiikkaa. Asia oli myös esillä valtuustoryhmämme kokouksessa jo vuosi sitten, jolloin sanoin, että aion jättää tehtävän vuoden kuluttua. Se aika tuli nyt enkä nähnyt syytä muuttaa kantaani.

Sain toimia Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajan vastuullisessa ja aikaa vievässä tehtävässä kuuden vuoden ajan ja haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista. Emme ehkä aina olleet samaa mieltä kaikesta, mutta eteenpäin on menty päivä kerrallaan. Viimeiset kaksi vuotta olen myös hoitanut sekä ryhmäpuheenjohtajan että Jyväskylän kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan tehtäviä. Tämä yhdistelmä on ollut erittäin vastuullinen kokonaisuus, mutta sen vaatima ajan käyttö on ollut vähintäänkin haastavaa. Enää se ei minun kohdallani ollut mahdollista. Nyt halusin lisää aikaa esimerkiksi opinnoilleni kauppakorkeassa, läheisille ihmisilleni sekä harrastuksille ja omalle yritykselleni.

Politiikasta en ole luopumassa. Tarkoitukseni on jatkossa panostaa entistä voimakkaammin Jyväskylän kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana kaupungin asioihin. Haasteita meillä riittää, onhan esimerkiksi kaupunginjohtajamme vaihtumassa lähikuukausina.  Lisäksi Kokoomuksen valtuustoryhmä valitsi minut toimimaan jatkossakin toisena neuvottelijanaan, lämmin kiitos tästä luottamuksesta.

Haluan onnitella Juhaa valinnasta ja toivottaa voimia vastuullisiin tehtäviin. Lämpimät onnittelut myös upeille varapuheenjohtajille eli Pauliina Holm ja Katja Isomöttönen!

 

Tässä Kokoomuksen ryhmän tiedote 19.1.2015:

Juha Suonperä Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi

Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmä on pitänyt vuotuisen järjestäytymiskokouksensa maanantaina 19.1.15. Kokous valitsi ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi kaupunginvaltuutettu, eversti evp Juha Suonperän. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Pauliina Holm ja 2. varapuheenjohtajaksi jatkamaan Katja Isomöttönen.

Suonperä on toiminut aiemmin ryhmän 1. varapuheenjohtajana ja aloittaa kautensa välittömästi. Valtuustoryhmän puheenjohtajana aiemmin toiminut Jaakko Selin ei ollut ajankäytöllisistä syistä käytettävissä, vaan keskittyy jatkossa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan tehtäviin. Valinnat olivat yksimielisiä.

Valtuustoryhmän neuvottelijoina toimivat jatkossa Suonperä ja Selin.

Lisätietoja:
Juha Suonperä, 045 266 8089 tai juha.suonpera@jkl.fi
Pauliina Holm, 040 585 7595 tai pauliina.holm@jkl.fi
Katja Isomöttönen, 040 730 3406 tai katja.isomottonen@jkl.fi
Jaakko Selin, 0400 778 779 tai jaakko.selin@jkl.fi

]]>
0 http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/184791-vetovastuu-vaihtuu#comments Jyväskylä Kaupunginvaltuusto Kokoomus Mon, 19 Jan 2015 18:14:55 +0000 Jaakko Selin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/184791-vetovastuu-vaihtuu
Yhteistyöllä eteenpäin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147959-yhteistyolla-eteenpain <p>Julkilausuma 26.8.2013<br />Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmä</p><p><strong>Yhteistyöllä eteenpäin</strong></p><p>Viime päivinä on julkisuudessa ja erilaisissa kahvipöydissä käyty keskustelua Jyväskylän kaupungin päätöksenteosta ja jopa henkilösuhteista. Avoin keskustelu varsinkin julkisesta hallinnosta on paikallaan.</p><p>On selvää, että ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää kuntalaisten vaaleilla valitsema kaupunginvaltuusto ja näin pitääkin olla. Tulee muistaa, että valtuusto on omilla päätöksillään hyväksynyt esimerkiksi kaupungin talousarviot. On epäreilua syyllistää talouden haasteista vain virkamiehiä, sillä aiempina vuosina luottamusmiehet ovat lähes aina lisänneet kaupungin kustannuksia verrattuna virkamiesten esityksiin. Virkamiehille kuuluu valmisteluvastuu, mutta ylimpinä päätöksentekijöinä ovat valtuutetut, joiden pitää myös kantaa vastuu tekemistään päätöksistä.</p><p>Kaupunginhallituksella on keskeinen rooli valtuuston päätösesitysten laatimisessa. Tarvittaessa kaupunginhallitus tai sen puheenjohtaja voi myös reagoida otto-oikeudellaan viranhaltijoiden päätöksiin. </p><p>Kokoomuksen mielestä nyt tarvitaan vahvaa tahtoa yhteistyöhön. Aina emme ole asioista samaa mieltä, mutta demokratiaan kuuluu että erilaisista mielipiteistä huolimatta saadaan aikaan päätöksiä.</p><p>Kokoomuksen valtuustoryhmä on jatkossakin valmis rakentamaan hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien ja viranhaltijoiden kanssa. Asiat eivät ratkea riitelemällä ja syyllisiä etsimällä vaan hyvällä yhteistyöllä.</p><p>Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmän puolesta,</p><p>Jaakko Selin<br />puheenjohtaja</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Julkilausuma 26.8.2013
Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmä

Yhteistyöllä eteenpäin

Viime päivinä on julkisuudessa ja erilaisissa kahvipöydissä käyty keskustelua Jyväskylän kaupungin päätöksenteosta ja jopa henkilösuhteista. Avoin keskustelu varsinkin julkisesta hallinnosta on paikallaan.

On selvää, että ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää kuntalaisten vaaleilla valitsema kaupunginvaltuusto ja näin pitääkin olla. Tulee muistaa, että valtuusto on omilla päätöksillään hyväksynyt esimerkiksi kaupungin talousarviot. On epäreilua syyllistää talouden haasteista vain virkamiehiä, sillä aiempina vuosina luottamusmiehet ovat lähes aina lisänneet kaupungin kustannuksia verrattuna virkamiesten esityksiin. Virkamiehille kuuluu valmisteluvastuu, mutta ylimpinä päätöksentekijöinä ovat valtuutetut, joiden pitää myös kantaa vastuu tekemistään päätöksistä.

Kaupunginhallituksella on keskeinen rooli valtuuston päätösesitysten laatimisessa. Tarvittaessa kaupunginhallitus tai sen puheenjohtaja voi myös reagoida otto-oikeudellaan viranhaltijoiden päätöksiin.

Kokoomuksen mielestä nyt tarvitaan vahvaa tahtoa yhteistyöhön. Aina emme ole asioista samaa mieltä, mutta demokratiaan kuuluu että erilaisista mielipiteistä huolimatta saadaan aikaan päätöksiä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on jatkossakin valmis rakentamaan hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien ja viranhaltijoiden kanssa. Asiat eivät ratkea riitelemällä ja syyllisiä etsimällä vaan hyvällä yhteistyöllä.

Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmän puolesta,

Jaakko Selin
puheenjohtaja

 

]]>
0 http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147959-yhteistyolla-eteenpain#comments Tue, 27 Aug 2013 09:00:00 +0000 Jaakko Selin http://jaakkoselin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147959-yhteistyolla-eteenpain